Tartu linna restaureerimistoetus

TTÜ puitmajade uuring 2011

MILJÖÖVÄÄRTUSLIKEL ALADEL PAIKNEVATE AJALOOLISTE HOONETE energiatõhususe parandamise juhend/abimaterjal
(vt. ka http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/ajalooline-vaartus-tundmatu-suurus-energiasaastu-vorrandis/)

Vana Maja 2016
Vana Maja kolmandas numbris tuleb jutuks noore pere kodu loomisest juugendlikus puitpitsmajas, rehemaja korrastamisest suvekoduks, kolmanda põlve plekimeistritest, värvide kasutamisest vanasti, energiatõhususest miljööaladel ja paljust muustki, mis vanade majade huviliste meeli võiks köita. Soovime inspireerivat lugemist! Lehte annab välja MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu ühendus, toimetaja Reesi Sild. Vana Maja ilmumist toetasid Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet, Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Kujundas Tuumik Stuudio, fotograaf oli Lauri Kulpsoo ja keeletoimetajad Päevakera OÜst. Leht ilmus 5. aprilli Postimehe vahel.

Vana Maja 2014
2014. a kevade Vana Maja lehes on lood Kalamajas taastatud kortermajast, Supilinna ujuvpalkidele rajatud kahepereelamust, 177 aastat järjest ahjupotte valmistanud tehasest Tartus, Paide SRIKi tegevustest ja muust teemakohasest. Leht ilmus 9. aprilli Postimehe vahel. Toetasid Kultuuriministeerium, Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital, Muinsuskaitseamet, Tartu linn ja Hasartmängumaksunõukogu. Pildid Lauri Kulpsoolt ja lehe kauni väljanägemise eest vastutab taas Tuumik Stuudio (www.tuumik.ee). Head lugemist!

Vana Maja 2013
Inspiratsiooni ja kasulikke teadmisi vanade majade korrastamiseks. Leht ilmus 12. aprillil 2013 Postimehe vahelehena. Välja andis MTÜ SRIK Tartu ühendus, toetasid Kultuurkapital, Muinsuskaitseamet, Tartu linn, Kultuuripärandiaasta 2013 (www.parandiaasta.ee), Rahvakultuuri Keskus, Hasartmängumaksu Nõukogu. Kujundas Tuumik Stuudio (www.tuumik.ee)