MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu ühendus
Restaureerimiskeskus asub uuel aadressil: Puiestee 13b (2. korrusel, Sohvameistrite vastas)
Telefoninumber: +372 562 71 566

E-post: restaureerimiskeskus@srik.ee
Facebook: www.facebook.com/TartuSRIK/

Reg nr: 80207502
IBAN: EE577700771002795163 (LHV)
SRIK Tartu ühendus ei ole käibemaksukohuslane

Liitu meie postiloendiga

* kohustuslik väli
Isikuandmete kogumine
Restaureerimiskeskus kogub vaid teie esitatud isikuandmeid, mis on vajalikud keskuse pakutavate teenustega seotud infovahetuseks. Nendeks andmeteks võivad olla näiteks teie nimi, e-mail ja telefoninumber. Andmete kogumine toimub meie veebilehel, e-maili teel, veebivormis või telefonitsi. Lisaks kogume teenuste parendamiseks andmeid, mida saame küpsiste kaudu, kui kasutate meie veebilehte.
Te võite iga hetk postiloendist loobuda, vajutades kirja jaluses olevat "unsubscribe" nuppu või kirjutades meilile restaureerimiskeskus@srik.ee sooviga postiloendist loobuda.
Me väärtustame teie isikuandmete turvalisust. Samuti uudiskirjaga liitumisel nõustute eelpool mainitud isikuandmete töötlemisega.