Toimunud koolitused
2016

Lauakuuse meisterdamise töötuba 17. detsembril

Pühade-eelses melus meisterdasime erinevatest puidujääkidst toredad lauakuused.


Lubikrohvi koolitus 5. detsembril

Lubikrohv on sobiv materjal välisfassaadide ja -soklite ning siseseinte ja lagede viimistlemiseks. Lubikrohv sobib väga hästi ka niiskesse ruumi.
Koolitusel tutvustati vajalikke tööriistu, õpiti krohvimördi valmistamist ning tellisseina ettevalmistamist krohvimiseks. Käsitleti sisseviske krohvikihti, tasanduskrohvi kihte ning viimistluskihti.

Koolitust juhendas Jüri Reemann.

Koolitust toetas Eesti Kultuurkapital.


Ukse restaureerimise koolitus 4. detsembril

Uks on kodu visiitkaart ja seega on oluline selle eest hästi hoolt kanda. Sageli on uks pikaajalise kasutamisega lihtsalt ära vajunud ning selle viimistuskiht kuhulnud, kuid pisikese sättimise järel võib see kodu ja pererahvast veel aastakümneid kenasti teenida.

Koolituse käigus said osalejad ülevaate kogu ukse restaureerimise protsessist - alates teoreetilisest sissejuhatusest kuni praktiliste nõuannete ning näpunäideteni. Osalejad õppisid hindama restaureeritava ukse seisukorda, vajalike tööde planeerimist, õigeid töövõtteid (värvi eemaldamine, osandamine, puiduparandused, suluste korrastamine, lengidesse sobitamine, kruntimine, värvimine).

Koolitust juhendas pikaajalise õpetaja- ja restauraatorikogemusega Vahur Kõrbe.

Koolitust toetas Eesti Kultuurkapital.


Palkhoone taastamise koolitus 19. ja 20. novembril

Kahepäevase koolituse esimesel päeval sai meistrite Vahur Saarnitsa ja Jüri Reemanni käe all õppida vara märkimist ja tapi märkimist. Lisaks andsid meistrid umbes tunniajalise ülevaate alumise palgi vahetamisest. Teisel päeval õpiti palkseina „kasvatamist“ ehk palgirea kõrgemaks ladumist, sh varamist ja tappimist.
Koolitus toimus Aleksandri 41 hoone juures, kus oli tänavu augustis kahenädalane restaureerimislaager.  

Koolitust toetas Eesti Kultuurkapital.


Hoone alumise palgi vahetamise koolitus Karlova puithoone näitel, 17. - 18. september

Koolitusel osalejad said baasteadmised puithoone konstruktsioonist, hoone tõstmisest ning alumise palgi asendamise protsessist.
Koolitajateks olid restaureerimiskeskuse meister Jüri Reemann ning pikaajalise restaureerimiskogemusega meister Vahur Saarnits.

Koolitust toetas Eesti Kultuurkapital.

Muinsus- ja miljöökaitse põhimõtted ja tingimused 28. veebruaril

Koolitusel rääkisid muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk ja Tartu kultuuriväärtuste teenistuse kultuuriväärtuste vanemspetsialist Kadri Kallast muinsuskaitsealuste hoonete ja miljööväärtuslike alade säilitamise ja hooldamise põhimõtetest ja tingimustest. Eelkõige käsitleti Tartu linna ajaloolisi hooneid ja asumeid.
Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Ajaloolise hoone seisundi hindamine ja vajalike tööde planeerimine ning hoone põhikonstruktsioonide restaureerimisvõtete ülevaade 12. ja 13. märtsil

Koolitusel käsitleti põhjalikult ajaloolise hoone seisundi hindamist ja anti näpunäiteid vajalike tööde planeerimise kohta. Samuti anti hoone põhikonstruktsioonide — vundament, seinad, vahelaed ja katus — restaureerimisvõtete ülevaade.
Loengud pidas praegu Rootsis elav vabakutseline ehitushoolduse konsultant Lea Täheväli Stroh.
Koolituse kava:

12. märtsil

10.00 – 12.00 Hoonete kultuurilooline väärtus

13.00 – 16.00 Hoonete vigastuste inventeerimine

13.märtsil

10.00 – 12.00 Hooldustööde planeerimine. Hooldusraamat.

13.00 – 16.00 Hoonete hooldamine

* Vundamendid/soklid * Fassaadid * Vihmaveesüsteemid * Avatäited * Katused * Interjöör * Lisasoojustamisest

Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.


Fassaadidekoori restaureerimine ja taastamine 20. märtsil

Koolitusel sai teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi puitfassaadi dekooridetailide restaureerimise ja taastamise kohta.
Koolitajaks oli restaureerimiskeskuse meister restauraator Jüri Reemann.
Teoreetiline osa
 (1,5 tundi)
Vanade puumajade "nähtamatud" detailid
Hoone fassaad kui tervik - fotoekskursioon kahe puumaja fassaadi juurde
Dekoori seisukorra hindamine - uuringud ja mõõdistused
Mida saab teha oma kätega? Tööde planeerimine ja ettevalmistamine
Detailide lahtivõtmisest ja parandamisvõimalustest
Praktiline osa (3 tundi)
Värvisondaaž ja vana viimistluse eemaldamine
Puiduparandused, vana materjali kasutamine
Puuduvate detailide taastamine: puitpitsi märkimine ja väljalõikamine
Dekooridetailide värvimine
Paigaldamine ja hooldamine

Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Akende restaureerimine 2.-3. aprillil

Koolitusel sai põhjaliku ülevaate kõigist aknarestaureerimisel vajaminevaist teadmistest ja oskustest.
Koolitajaks oli muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor Kersti Siim, kes on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli mööbli ja restaureerimise eriala.

Koolituse kava:
Teoreetiline osa:
Kuidas hinnata akna vanust (ajalugu, erinevad tüübid)
Restaureerida või teha uus (seisukorra hindamine)
Isetegemine vs professionaalse abi kasutamine
Töövahendid ja materjalid – tööks vajalike tööriistade, vahendite ja materjalide tutvustamine

Praktiline osa:
Töö käik – sissejuhatus praktilisse ossa:
Objekti ülevaatus ja uuringud
Demonteerimine ja mõõdistamine
Vana viimistluse eemaldamine
Puiduparanduste tegemine, konstruktsioonide tugevdamine
Metallmanuste puhastamine, parandamine
Kruntimine
Klaasimine
Viimistlemine
Paigaldamine
Hooldamine

Koolituse tulemusel valmis õppevideo "Nipid ja nõuanded akna kittimisel".

Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Siseuste restaureerimine 9.-10. aprillil

Koolitusel sai põhjaliku ülevaate kõigist siseuste restaureerimisel vajaminevaist teadmistest ja oskustest.
Koolitajaks oli restaureerimiskeskuse meister restauraator Jüri Reemann.

Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Traditsiooniliste ja looduslike värvide valmistamine ja kasutamine 13.-14. aprillil

Koolitusel sai ülevaate enamlevinud traditsiooniliste ja looduslike värvide (nt. kaseiinvärv, linaõlivärv) kasutusviisidest ning näpunäiteid nende valmistamise kohta.
Koolitajaks oli traditsiooniliste ja looduslike värvide valmistaja Kati Männik.

Koolituse kava:
1) Sisevärvid - tüübid, kasutamine - kaseiinvärv, lubivärv, munaõlitempera
2) Välisvärvid - tüübid, kasutamine - linaõlivärv, keeduvärv

Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Seinte, põrandate ja lagede viimistlemine traditsiooniliste materjalidega 18.-19. mail

Koolitusel sai põhiteadmisi korteri siseviimistlusvõimalustest traditsiooniliste ja looduslike materjalidega. Keskenduti seinte krohvimisele lubikrohviga, mida sai koolitusel ka ise järele proovida.

Koolitajaks oli restaureerimiskeskuse meister restauraator Jüri Reemann.

Koolituse teemad:
1. traditsiooniline lubikrohv seinte ja lagede lõppviimistlusena,
 viimistlemine marmorlubikrohviga ning seebitamine niisketes ja märgades ruumides
2. savikrohv ja savipahtel
3. laudpõrandate ettevalmistamine: puhastamine ja lihvimine,
 laudpõrandate õlitamine ja seebitamine
 laudpõrandate värvimine ja lakkimine

Koolituse tulemusel valmis õppevideo "Krohvseina renoveerimine lubimördiga".

Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.
Sissejuhatus mööblirestaureerimisse 22. mail ja mööblirestaureerimise praktiline õpituba 28.-29. mail

Koolitustel oli võimalus saada väikeses koolitusgrupis kolme päeva jooksul põhjalik ülevaade vanemate mööbliesemete restaureerimise põhimõtetest ja töövõtetest. Praktilist tööd õpetati koolitusel osalejate enda kaasa võetud esemete peal. See tagas personaalse lähenemise koolitusel osaleja soovidele. Koolitajaks on mööblirestauraator Indrek Tirrul.

Koolitustel käsitletud teemad:
1. Puitmööbli restaureerimise ja konserveerimise põhimõtted ja eetika.                
 Eri ajastute mööbel. Konstruktsioonid.
2. Tööohutus ja töövahendid.                                                                            
 Töötamine kemikaalidega .Töötamine terariistadega. Töökeskkond.
3. Viimistlemine ja materjalid.                                                                          
Ajaloolised viimistlusviisid, -tehnikad (lakid ,vahad, õlid, liimid, peitsid)
4. Vanamööbli hooldamine ja säilitamine.                                                        
 Mõjutavad tegurid (mööbli kasutamine, transport, väliskeskkond).

Koolitust toetas kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.