Loeng: Vanade majade soojapidavuse tõstmine
Laupäeval, 27. aprillil kell 12.30-17.00 Tartus Pepleri tn 32 II korruse saalis (Hea Maja poe kohal)
Lektor: Üllar Alev

 Vanade hoonete soojapidavuse tõstmine on mitmetahuline ja paraku ka vastuoluline teema. Kas ja kuidas seda teha? Kuidas säilitada arhitektuuriväärtused ja hoone ehitusfüüsikaline ja insenertehniline terviklikkus? Loengu eesmärk on selgitada just ajalooliste majade eripärasid ja valupunkte, millele soojapidavuse tõstmise käigus eelkõige tähelepanu tuleb pöörata. Sealhulgas kogu hoone eluringi keskkonnajalajälg, mis peaks arvestama lisaks kokkuhoitud soojusenergiale ka näiteks soojustusmaterjali tootmiseks kulutatud energiat.

 Lektor Üllar Alev loengust: "Vana maja soojustamisel ei ole tavaliselt eesmärgiks vaid energiakulu vähendamine, vaid pigem terve vana maja kaasajastamine. Praeguste ehitushindade kontekstis polegi ainuüksi väiksema elamu soojustamine tasuv, kuid kindlasti muutub see oluliselt mõistlikumaks koos muude vajalike töödega nagu kandekonstruktsioonide remont, viimistluse uuendamine, sisekliima parandamine jne. Seetõttu tasub läbi mõelda, kuidas erinevad eesmärgid kombineerida ja vältida kulukaid ümbertegemisi. Loengus käsitletakse põhjalikumalt energiatõhususe nõudeid ja soojakadude vähendamise võimalusi tuginedes senistele uuringutele. Vaatame erinevaid saadaolevaid soojustusmaterjale ja nende omadusi. Käsitleme õhulekete ja külmasildade temaatikat ning põgusalt ka tehnosüsteeme. Ettekandesse on koondatud erinevad näited, et õppida teiste vigadest või eeskuju võtta õnnestunud lahendustest."

 Üllar Alev töötab eksperdina Tallinna tehnikaülikoolis ja insener-nõunikuna muinsuskaitseametis. Tuginedes igapäevasele töökogemusele vanade majade omanike nõustamisel ja kaasaegsetele teadustulemustele ehituses on Üllar Alev läbi viinud erinevaid loenguid maaelamute energiatõhususe, sisekliima, piirete õhulekete ja (seespoolse) lisasoojustamise teemadel. Samuti pakub ta konsultatsioone majaomanikele, et parandada nende maja ehitustehnilist seisukorda, vähendada küttekulu ja parandada sisekliimat.
 2023. aastal sai Üllar Alev  Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja auhinna.

Koolitust toetab kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Lisa ostukorvi
25 €

Kuidas tulla:
Pepleri tn 32 asub kesklinnas Riiamäe asumis vähem kui kilomeetri kaugusel Raekoja platsist.
Lähimad bussipeatused on kesklinna suunas sõites Pepleri (liinid 3 ja 25) ning
kesklinnast väljuval suunal Riiamäe (liinid 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 ja 25).
Maja hoovis on tasuta jalgratta- ja autoparkla.


NB! Tule ka sama lektori laupäeval, 28. aprillil toimuvale loengule:
Loeng: Niiskete ruumide kavandamine ajaloolisse puitmajja
https://restaureerimiskeskus.ee/.../loeng-niiskete...