MTÜ Säästva renoveerimise infokeskuse Tartu ühenduse eesmärgid on:  

a) aidata kaasa Tartu ja Lõuna-Eesti ajaloolise väärtusega hoonestuse säilimisele;
b) säästva renoveerimise alase teabe levitamine;
c) traditsiooniliste ehitusvõtete ja -materjalide tutvustamine ja levitamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks SRIK Tartu:

  • kogub ja vahendab teavet säästva renoveerimisega seotud teemadel;
  • korraldab teoreetilisi ja praktilisi koolitusi, õppelaagreid, infopäevi, konsultatsioone;
  • koostab ja levitab näidiseid, infomaterjale ja trükiseid;
  • vahendab renoveerimiseks vajalikke materjale ja tööriistu;
  • korraldab konkursse ja annab välja stipendiume;
  • suhtleb avalikkuse ja sihtrühmadega;
  • algatab ja osaleb oma eesmärkidega saavutamisega seotud koostööprojektides;
  • toetab keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja osaleb keskkonnakaitselistes projektides;
  • mõjutab ja vajadusel sekkub Tartu ja Lõuna-Eesti miljööväärtuslike piirkondade arengusse ja planeerimisse osaledes planeerimisprojektide arutelus ja teavitades avalikkust.
Loe SRIK Tartu ühenduse põhikirja.
Tutvu SRIK Tartu ühenduse eetilise tegevuse põhimõtetega.
Vaata SRIK Tartu ühenduse tegevusaruandeid: 2004-2005, 2006, 2007, 2008.
Tutvu SRIK Tartu ühenduse majandustegevuse aruannetega: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

SRIK Tartu ühenduse viimase aja tegevused on suuresti seotud
Restaureerimiskeskuse töö korraldamise ning tegevuste ja teenuste pideva edasiarendamisega. Sellele on kaasa aidanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetused vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoorust ja sotsiaalse ettevõtluse elluviimise taotlusvoorust. Restaureerimiskeskust toetab iga-aastaselt Tartu linn. Viimastel aastatel oleme toetusteid saanud ka Muinsuskaitseametilt ja Kultuurkapitalilt.