Miljööväärtusega majade omanikud saavad taotleda restaureerimistoetust — Restaureerimiskeskus

Miljööväärtusega majade omanikud saavad taotleda restaureerimistoetust

Algav aasta toob taas võimalusi toetuste taotlemiseks. Jagame lühiülevaadet restaureerimistoetusest. Tänavuseks toetuseks on ette nähtud 32 tuhat eurot.

Herne 30 foto
Herne 30 hoone enne ja pärast. Foto pärit Tartu Linna pressiteatest.


Määrus sätestab Tartu linna eelarvest restaureerimistoetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise ja väljamaksmise alused.

Toetust antakse Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikel aladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide restaureerimistööks. Lisaks ka miljööväärtuslikele aladele iseloomulike kahekorruseliste puukuuride säilimiseks tehtavatele töödele.

Kui linnaeelarves on vastavaks aastaks raha ette nähtud, kuulutab arhitektuuri ja ehituse osakond välja taotlusvooru ning teavitab avalikkust taotlemise võimalusest Tartu linna veebilehel.

Toetuse saamiseks taotluse esitamise õigus on isikul, kes on toetuse objektiks oleva ehitise/kinnistu omanik või kellel on vastavad volitused. Toetuse taotlemiseks esitatakse osakonnale vormikohane taotlus koos kõigi käesolevas korras nõutud lisadokumentidega hiljemalt 1. märtsiks.

Toetuse määr, s.o mitu protsenti töö kuludest linn toetusega hüvitab, sõltub eelkõige esitatud taotluste arvust. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50% töö kuludest ja maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 3200 eurot.

Määrus terviklikul kujul: http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLM2017101200151


Kirjuta esimene kommentaar

Email again: